top of page

Acerca de

Neat Desk

ליווי סטארטאפים

לטוב ולרע, ישראל נחשבת כמדינת הסטארט-אפים. חשיבה מחוץ לקופסא (אחד מהמאפיינים של חדשנות) ומרדנות כלפי מוסכמות טבועים בדי.אן.איי. הישראלי. מאות סטארט-אפים ישראלים חוללו מהפכות בתחומים טכנולוגיים רבים – וחלקם אף הפכו ליוניקורנים.

אחד הנכסים המשמעותיים ביותר של סטארט-אפ הוא פורטפוליו הקניין הרוחני שלו. פורטפוליו זה יכול לכלול נכסים שונים כגון פטנטים, סימני מסחר, עיצובים, זכויות יוצרים וכדומה.

לסטארט-אפ יש שלבי התפתחות שונים הכוללים (במרבית המקרים) התחלה צנועה (לפחות מבחינת תקציב וכח אדם), ושלבי התפתחות שונים (כוללים אבני דרך טכנולוגיים ומימוניים) בהם הסטארט-אפ אמור לגדול ולהרחיב את נכסי הקניין הרוחני שלו. חשיבות שיש לליווי סטארט-אפים נובעת מהצורך להתאים את הקניין הרוחני לצרכי הסטארט-אפ ולאילוצים שלו.

בכל השלבים יש חשיבות לבצע הערכה (רצוי עם עורך פטנטים) תקופתית של נכסי הקניין הרוחני – וכיצד ניתן להגן עליהם. השיקולים כוללים, לדוגמא, התקציב שיש להקציב להגנה, האם ניתן לשמור מידע בסוד גם לאחר יציאת המוצר לשוק, האם ניתן בכלל לגלות שמתחרה מעתיק את האמצאה, האם העיצוב בשל או לא.  

ככלל אצבע רצוי לרשום קניין רוחני מהר ככל האפשר ולתעד רעיונות שנהגו בסטארט-אפ בצורה מסודרת ואמינה. כך לדוגמא – ברישום פטנט אין צורך לחכות להוכחת היתכנות או לייצור את אב -טיפוס עובד וניתן להגיש פטנט גם לפני הגיבוש הסופי של הרעיון.

אופי הסטראט-אפ יכול להיות גורם מכריע בבניית האסטרטגיה של הקניין הרוחני. כל לדוגמא חברות מבוססות על מודלים עסקיים ייטו להגיש פחות פטנטים ביחס לחברות מבוססות טכנולוגיה – ביחוד בתחום ה DEEP TECH. חברות אשר המודל העסקי שלהם מבוסס על רישוי (לדוגמא IBM) ייטו להגיש יותר פטנטים.

דיני הקניין הרוחני מותאמים לשלבי הגדילה של הסטארט-אפ. אין חובה להגיש קניין רוחני רשום בכל המדינות המעניינות את הסטארט-אפ בו-זמנית – וניתן לדחות חלק מההגשות – כל עוד הן מוגשות במסגרת זמן מוגדרת. הדחיה מאפשרת לסטארט-אפ לפזר את ההוצאות לאורך זמן ולשקול האם לאחר ההגשה הראשונה אכן יש צורך בהגשות נוספות. בסימני מסחר יש אפשרות להשתמש באמנה בינלאומית החוסכת הגשות ישירות בכל מדינה בה יש עניין מסחרי. חוקי הפטנטים אף מאפשרים  להגיש בארצות הברית בקשה ארעית (פחות פורמלית מבקשת פטנט רגילה אולם חייבת להכיל תיאור טכני מתאים של האמצאה) ולהמירה לאחר כשנה לבקשת פטנט "פורמלית". ניתן אף להגיש בקשת פטנט בינלאומית המעניקה ארכת זמן של 30 חודשים (מיום דין הקדימה של הבקשה) על להגשות בקשות במדינות רלוונטיות.

להגנה ראויה יש חשיבות רבה בשלבי גיוס הון והנפקה בבורסה. במקרים רבים המשקיעים לא יהיו ערים לפרטים המדויקים של הפטנטים או בקשות הפטנטים בבחינה – אולם במרבית המקרים הם ישימו לב להיעדר הגנה כלשהי או לפריסה גיאוגרפית לוקה בחסר של הקניין הרוחני.

משרדנו מתמחה בליווי סטארטאפים בנושאי פטנטים וקניין רוחני 

מוזמנים להשאיר הודעה וניצור קשר בהקדם.

מחכים ללוות אתכם מרגע הרעיון וכל הדרך בהתפתחותו.

רכס פטנטים - כשאלגנטיות פוגשת טכנולוגיה.

bottom of page