top of page

Acerca de

Light Bulbs

רישום פטנט

מטרתו של הפטנט היא להגן על אמצאה ולתת יתרון מסחרי לבעליו.

היתרון המסחרי יכול לכלול מניעת מתחרים מלהעתיק מוצר של בעל הפטנט, הרתעת מתחרים מלתבוע את בעל הפטנט על הפרת פטנט שלהם, הגדלת שווי העסק של בעל הפטנט (לצורכי סבבי גיוס או הנפקה בבורסה), בניית מוניטין של חדשנות (יכולה לתרום גם לגיוס עובדים), קבלת הכנסות ממסחור הפטנט (רישיון או מכירה) ועוד.

מהלקוחות שלנו

עריכת הפטנט קודמת לרישום עצמו. שלב עריכת הפטנט מחייב הבנה של האספקטים הטכניים של האמצאה שתוגן בפטנט אולם גם של האספקטים המסחריים – על מנת לדעת על איזה אספקטים כדאי להגן מבחינה מסחרית וטכנולוגית.  ההבנה של האספקטים המסחריים יכולה לסייע גם בהחלטה היכן להגיש את בקשת הפטנט.

בקשת פטנט כוללת תיאור קצר של הרקע הטכנולוגי של בקשת הפטנט, תיאור טכני (מקיף ככל הניתן) של האמצאה – בייחוד יש להסביר כיצד האמצאה פותרת את הבעיה שהיא באה לפתור וכיצד היא מממשת את היתרונות שלה.  הבקשה מסתיימת בתביעות – claims – המגדירות את היקף ההגנה המשפטית. כל תביעה עומדת בפני עצמה – גם במהלך בחינת הפטנט וגם במהלכים משפטיים הנוגעים לפטנט. נהוג לכתוב סט אחד או יותר של תביעות בעלות היקף הגנה משתנה. תביעות רחבות יותר מעניקות הגנה רחבה יותר אולם קלות יותר לביטול.

ישנן שלוש סוגים עיקריים של תביעות: תביעות מערכת, תביעות שיטה ותביעות "תוכנה".

שלוש הסוגים נועדו "לתפוס" מפרים שונים. תביעות מערכת מתאימות להגנה בפני גורם שמייצר או מוכר מערכת מפירה (לדוגמא – מייצר מכשור רפואי מפר). תביעות מסוג שיטה מתאימות להגנה בפני גורם הנותן שירות הכולל בחובו שימוש בשיטה (לדוגמא ספק סלולרי המשדר שיחות בשיטת שידור – לדוגמא CDMA- המפרה פטנט שיטה). תביעות מסוג תוכנה מתאימות להגנה בפני גורם המשווק תוכנה מפירה (לדוגמא תוכנת סייבר הניתנת להורדה באינטרנט).

בשלב עריכת הבקשה ניתן לבצע חיפוש מקדים של מידע הקיים בתחום – וחיפוש מעין זה יכול לסייע בהבנת הייחודיות של האמצאה – אולם אין חובה לבצע חיפוש מעין זה.

אם הוחלט לערוך חיפוש אזי במדינות שונות (לדוגמא ארצות הברית וישראל) יש חובה להביא לידיעת רשויות פטנטים בהם הוגשה בקשת הפטנט את תוצאות החיפוש הרלוונטיות.

לאחר עריכת הבקשה היא מוגשת אצל רשות פטנטים אחת או יותר ועוברת תהליך של בחינה. תהליך הבחינה יכול לארוך בין כמה חודשים לכמה שנים והוא כולל לרוב סבב אחד או יותר של השגות ממשרד הפטנטים ומענים של בעל הפטנט.

אם הבחינה עוברת בהצלחה אז בעל הפטנט מקבל פטנט – ועליו לשלם אגרות חידוש על מנת להשאיר את הפטנט בתוקף.

משרדנו מתמחה ברישום פטנטים, מוזמנים להשאיר הודעה וניצור קשר בהקדם.

מחכים ללוות אתכם מרגע הרעיון וכל הדרך בהתפתחותו.

רכס פטנטים - כשאלגנטיות פוגשת טכנולוגיה.

בואו נהיה בקשר

תודה שיצרת קשר, נחזור אליך בהקדם!

bottom of page