top of page

Acerca de

Judge Gavel

ליטיגציה

ליטיגציה כוללת ניהול דיונים משפטיים לאכיפת קניין רוחני או לביטול חלקי או מלא של קניין רוחני. במרבית המקרים בהם צד מואשם בהפרת קניין רוחני הוא ינסה לבטל או לצמצם את התחולה של הקניין הרוחני.

דיונים לאכיפת קניין רוחני מתנהלים בבית המשפט. מטרת דיונים אלה הינן לקבל סעד כגון עצירת השימוש המפר בקניין רוחני (לדוגמא הסרת יצירה המוגנת בדיני זכויות יוצרים מהאינטרנט, הפסקת שימוש בסימן אשר מפר סימן מסחרי רשום, אכיפת רישיון הנוגע לשימוש בקניין רוחני, איסור שיווק מוצרים המפרים פטנט, החרמת מוצאים מפרי מדגם מהמכס), ו/או קבלת פיצוי כספי (לדוגמא פיצוי על הפסדים של בעל פטנט כתוצאה מהפרת הפטנט, קבלת רווחים שמפר הפיק מהפרת זכויות יוצרים, קבלת פיצוי המתבסס על שווי רישיון מקובל בתחום).

מכיוון שמשפט יכול לארוך שנים – הרי שניתן לבקש מבית המשפט לקבל צו זמני בתחילת המשפט. צו זמני יכול לדוגמא למנוע את המשך השימוש המפר – ובמקרים רבים הדיון בצו המניעה מכריע את התיק כולו.

ניתן לנהל הליכים מסוימים אצל רשם הפטנטים.

בקשת פטנט נבחנת על ידי רשות הפטנטים. כאשר רשות הפטנטים סבורה שיש להעניק פטנט על אמצאה היא מפרסמת הודעת קיבול ביומן הפטנטים. ניתן להגיש, תוך 3 חודשים מיום פרסום הקיבול, בקשת התנגדות לקונית אצל רשות הפטנטים. בקשת ההתנגדות מתניעה הליך משפטי אצל הרשם ובו הצדדים מחליפים כתבי טענות וראיות ומקיימים דיון אצל רשם הפטנטים, מגישים סיכומים ומקבלים החלטה. ניתן לערער על ההחלטה בבית המשפט המחוזי.

אם ניתן פטנט אזי ניתן להגיש בקשה לביטול פטנט אצל רשם הפטנטים. גם במקרה זה הבקשה מתניעה הליך משפטי בפני רשות הפטנטים.

בקשת סימן מסחר נבחנת על ידי רשות הפטנטים. כאשר רשות הפטנטים סבורה שיש להעניק סימן מסחרי היא מפרסמת הודעת קיבול ביומן סימני המסחר. ניתן להגיש, תוך 3 חודשים מיום פרסום הקיבול, בקשת התנגדות מפורטת אצל רשות הפטנטים. בקשת ההתנגדות מתניעה הליך משפטי אצל הרשם ובו הצדדים מחליפים כתבי טענות וראיות. לרשות יש שיקול דעת האם לערוך דיון.

אם ניתן עיצוב אזי ניתן להגיש בקשה לביטול העיצוב אצל רשם הפטנטים. הבקשה מתניעה הליך משפטי בפני רשות הפטנטים.

משרדנו מתמחה ליטיגציה בתחום הפטנטים והקניין הרוחני.

מוזמנים להשאיר הודעה וניצור קשר בהקדם.

מחכים ללוות אתכם מרגע הרעיון וכל הדרך בהתפתחותו.

רכס פטנטים - כשאלגנטיות פוגשת טכנולוגיה.

bottom of page