top of page

Acerca de

Judge and Gavel

הפרת פטנט

פטנט מעניק לבעליו את האפשרות למנוע מאחרים מלנצל מסחרית את האמצאה (כפי שזו מוגדרת בתביעות) במדינה בה ניתן הפטנט.

ניצול מסחרי כולל לדוגמא ייצור, שיווק, ייבוא, ייצוא, וכדומה של מוצר או שירות המפרים את הפטנט.

עצם קבלת הפטנט לא תמנע מאחרים מלנצל אותו – ובעל הפטנט צריך לנקוט בצעדי אכיפה. צעדי אכיפה יכולים לכלול שליחת מכתבי התרעה למפרים, ניהול משא ומתן להפסקת השימוש המפר (או לקבלת פיצוי על השימוש, מתן רישיון לשימוש), פניה לאמאזון (או לאתרי מסחר אלקטרוניים אחרים) להפסקת השימוש, פניה ללקוחות של המוצר או השירות המפר, ופניה לבית המשפט. פניה לבית המשפט צריכה להיעשות במהירות הראויה – על מנת ליהנות מהיכולת לקבלת צווים זמניים להפסקת השימוש המפר עוד לפני סיום המשפט.

להגשת תביעה בבית משפט יש יתרונות רבים. היא יכולה להעניק לבעל הפטנט סעד מאוד משמעותי, היא יכולה להניע את המפר להגיע לפשרה, והיא מאותתת למפרים אחרים שבעל הפטנט פועל לאכיפת זכויותיו. עם זאת להגשת התביעה יש גם חסרונות רבים. תביעה בבית משפט חושפת את הפטנט לתקיפה ובמקרים רבים בית המשפט מבטל את הפטנט כולו או מצמצם אותו בצורה משמעותית. בנוסף – תביעת הפרה היא מורכבת ויקרה. כך לדוגמא בארצות הברית ניהול התביעה עולה כמה מיליוני דולרים – וברוב המקרים גם הצד הזוכה אינו מקבל פיצוי על עלויות התביעה.

פטנט כולל סט של תביעות (Claims) המגדירות את היקף ההגנה המשפטית של בעל הפטנט. הפטנט כולל גם תיאור קצר של הרקע הטכנולוגי של בקשת הפטנט, תיאור טכני (מקיף ככל הניתן) של האמצאה. כל תביעה עומדת בפני עצמה. נהוג לכתוב סט אחד או יותר של תביעות בעלות היקף הגנה משתנה. תביעות רחבות יותר מעניקות הגנה רחבה יותר אולם קלות יותר לביטול.

ישנן שלוש סוגים עיקריים של תביעות – תביעות מערכת, תביעות שיטה ותביעות "תוכנה". שלוש הסוגים נועדו "לתפוס" מפרים שונים. תביעות מערכת מתאימות להגנה בפני גורם שמייצר או מוכר מוצר מפר. תביעות מסוג שיטה מתאימות להגנה בפני גורם הנותן שירות הכולל בחובו שימוש בשיטה. תביעות מסוג תוכנה מתאימות להגנה בפני גורם המשווק תוכנה מפרה.

על מנת לקבוע אם הפטנט מופר משווים את התביעות של הפטנט למוצר או השירות "המפר". כל תביעה עומדת בפני עצמה – ודי להפר רק חלק מהתביעות (אפילו תביעה יחידה) על מנת שהמוצר או השירות ייחשב כמפר.

תביעה של הפרת פטנט כוללת שלב בו מפרשים את היקף התביעות. תהליך הפרשנות יכול להיות מורכב ולא צפוי. הפרשנות יכולה להסתמך, לדוגמא, על שאר חלקי הפטנט (כגון הפירוט של הפטנט – הכולל הסבר טכני של האמצאה). במדינות שונות מייחסים חשיבות גם להיסטוריה של בחינת בקשת הפטנט בפני רשות הפטנטים (לדוגמא תיקונים בתביעות על מנת לקבל את הפטנט) – ובמדינות אחרות לא מייחסים לכך חשיבות. 

הפרת פטנט יכולה לקרות גם אם יש הבדל בין תביעות הפטנט למוצר או השירות ה"מפרים". ככלל אצבע – ככל שהפטנט בעל תרומה טכנית גדולה יותר לתחום – הוא יכול ליהנות מהיקף הגנה רחב יותר – ולכסות גם הבדלים גדולים יותר. הפרת פטנט הנגדמת למרות הבדל מעין זה נקראת הפרה של עיקר האמצאה.

ניתן לתבוע על הפרת פטנט רק כאשר הפטנט מתקבל. במדינות שונות ניתן לקבל פיצוי רטרואקטיבי גם על התקופה מיום פרסום בקשת הפטנט ועד קבלת הפטנט.

משרדנו מתמחה בליטיגציה בהפרות פטנט וביטולי פטנטים.

מוזמנים להשאיר הודעה וניצור קשר בהקדם.

מחכים ללוות אתכם מרגע הרעיון וכל הדרך בהתפתחותו.

רכס פטנטים - כשאלגנטיות פוגשת טכנולוגיה.

bottom of page