top of page

הסרת מוצר מפר פטנט מאמזון

בוררות ניטרלית מוסכמת של אמזון

הבוררות הניטרלית היא הדרך הכי יעילה, מהירה, וחסכונית להסרת מוצר מפר פטנט מאמזון.

במסגרת המאמץ המאסיבי של אמזון להילחם בזיופים – היא השיקה – בשנת 2019 - את מוסד הבוררות המאפשר לברר במהירות סוגיות של הפרת פטנטים במוצרים המשווקים בזירת המסחר של אמזון.

Packages

ההליך מאפשר לבעלי פטנט (כולל עסקים קטנים ובינוניים) אשר מוכרים את מוצריהם באמזון - לאכוף את הפטנט שלהם במהירות.

הבורר המכריע בסוגיה הינו בורר ניטרלי – אשר נבחר על ידי אמזון – אבל אינו עובד אמזון – לרוב עורך פטנטים או עורך דין בעל ניסיון מעשי במשפטי אכיפת פטנטים.  כל צד לבוררות צריך לשלם כמה אלפי דולרים – אשר יוחזרו לו בתלות בתוצאת הבוררות.

על מנת לפשט את הבוררות - הרי מוגבלת בדיון על תביעה אחת בלבד מפטנט אמריקאי בודד, הטענה העיקרית המועלית בדיון היא טענת ההפרה - וטענות של אי תקפות הפטנט מוגבלות ביותר.

ההליך פשוט מאוד וכולל את השלבים הבאים:

1. בעל פטנט יוזם את ההליך ומזהה מוצר אחד או יותר המפרים לכאורה פטנט של בעל הפטנט.

2. מוכר אחד או יותר של אמזון שמוכר את המוצר מתבקש להסכים להשתתף בהליך.

א. אם המוכר לא מסכים לבוררות - המוצר שלו יוסר מאמזון.

ב. אם המוכר מסכים לבוררות - המוצר שלו לא יוסר מאמזון - לפחות עד השלמת ההליך.

3. מתנהל הליך בוררות קצר הכולל הגשת טיעונים על ידי בעל הפטנט, הגשת טיעונים על ידי מוכר אחד או יותר, תגובה אופציונלית של בעל הפטנט,  והחלטה של הבורר הניטרלי. הבורר הניטרלי נדרש לספק נימוק אם בעל הפטנט הפסיד בהליך.

4. אם בעל הפטנט יזכה בהליך - אמזון תסיר את המוצר המפר מהשוק שלה.

 

אנחנו ממליצים להיעזר בעורך פטנטים אמריקאי להגדרת התביעה עליה דנים בבוררות – המוצרים צריכים להפר את התביעה – אולם תביעה רחבה מדי יכולה להיפסל (גם אם טענות אי התקפות מאוד מוגבלות בבוררות).

לא ניתן לערער ישירות על קביעת הבורר הניטרלי.

תוקף הקביעה של הבורר הניטרלי מוגבל לאמזון.

מחכים ללוות אתכם מרגע הרעיון וכל הדרך בהתפתחותו.

רכס פטנטים - כשאלגנטיות פוגשת טכנולוגיה.

bottom of page